Hakkımızda

Biz Kimiz?

^^Hep beraber kol kola fotoğrafımız biz de olsun isterdik ama malum pandemi..

2016-2017 akademik yılında kurulmuş ve çalışmalarına başlamış olan Başkent Üniversitesi Başgen Topluluğu; disiplinlerarası, gelişimini sürekli olarak devam ettiren ve bilimsel metodun ışığında yükselmeye devam eden bir bilim dalı olan Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencilerinden oluşmaktadır. Topluluğumuz bünyesinde 100’den fazla aktif üyemiz bulunmaktadır. Başgen Topluluğu olarak temel hedefimiz bilim dünyasındaki yenilikleri takip etmek, yaymak ve bununla birlikte bilim dünyasına katkıda bulunabilmektir. Amaçlarımız;
Topluluğumuz bünyesindeki tüm üyelerin etkileşimini sağlayarak hem kendimiz için, hem de tüm bilim camiası için faydalı ve verimli projeler ile çalışmalar yürütmek, alanımızdaki güncel konular hakkında edindiğimiz teorik bilgileri pratik tecrübelere dönüştürebilmek ve bunları yayarak halkın bilgi birikimini artırmak, böylece sadece yurt içinde değil uluslararası platformlarda da ülkemizi Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında temsil
edebilmektir.

Topluluk Başkanımız’dan;

Beraber yaptığımız fikir alışverişleri ve ortak çalışmalar doğrultusunda topluluğumuzu daha ileriye taşımak en temel amacımız. Bizler yapılan çalışma ve etkinlikleri devam ettirerek ve geliştirerek hem sosyal hem akademik açıdan geliştirmek, kendimizi daha büyük topluluklara duyurmak ve ilerlemeyi hedefliyoruz.


Yönetim Kurulumuz

  1. BAŞKAN YARDIMCISI
  2. SEKRETER
  1. SAYMAN
  2. YAZMAN

Diğer 33 takipçiye katılın